Banány a vysoký tlak. wn^sHHnM -4 - Columbia University


Electrolux EN2401AOX, EN2401AOW, EN 2400 AOX, EN 2400 AOW User Manual [en, fr, cs]

Sigurnosne upute U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja ispravne uporabe, prije postavljanja i prve uporabe uređaja, pročitajte pozorno upute sadržane u ovom priručniku, uključujući savjete i upozorenja. Kako bi se izbjegle nepotrebne greške i nezgode, važno je osigurati da su sve osobe koje koriste uređaj dobro upoznate s njegovim načinom rada i sigurnosnim pitanjima.

banány a vysoký tlak

Spremite ove upute i osigurajte se da prate uređaj u slučaju njegovog prenošenja ili prodaje, tako da su sve osobe koje koriste ovaj uređaj tijekom njegova radna vijeka prikladno informirane o načinu uporabe uređaja i o njegovim sigurnosnim pitanjima. Radi sigurnosti osoba i imovine, pridržavajte se mjera opreznosti iz ovih korisničkih uputa jer proizvođač nije odgovoran za štete nastale zbog propusta.

Sigurnost djece i slabijih osoba Ovaj uređaj nije pogodan za uporabu od strane osoba uključujući djecu smanjenih fizičkih, osjetnih ili kao da enalapril hipertenzije sposobnosti, odnosno bez potrebnog iskustva i znanja, osim ako ih ne nadgleda ili uputi u uporabu uređaja osoba odgovorna za njihovu sigurnost.

Treba paziti na djecu kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

Philips Avance Collection HR1918 ръководство на потребителя

Držite svu ambalažu izvan dohvata djece. Postoji opasnost od gušenja. Prilikom zbrinjavanja uređaja, izvucite utikač iz utičnice, odsijecite priključni kabel što bliže uređaju i demontirajte vrata kako biste spriječili da djeca za vrijeme igre zadobiju električni udar ili da se zatvore u uređaju. Ako će ovaj uređaj s magnetskim brtvama na vratima zamijeniti stariji uređaj s bravom na vratima ili poklopcu, svakako onesposobite bravu prije zbrinjavanja starog uređaja.

To će spriječiti da uređaj postane smrtonosna klopka za djecu. Opća sigurnost Upozorenje Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili ugradnom elementu ne smiju biti blokirani.

Hladnjak zamrzivač Chladnička s mrazničkou Hűtő-fagyasztó

Ne koristite mehanička pomagala niti bilo kakva druga sredstva za ubrzavanje procesa otapanja. Ne koristite električne uređaje npr. Pazite da ne oštetite sustav hlađenja. Sustav hlađenja uređaja sadrži izobutan Raprirodni plin s visokim stupnjem ekološke kompatibilnosti, koji je usprkos tomu zapaljiv.

fazulovy kolac s bananom

Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja pripazite da se ne ošteti nijedna komponenta sustava hlađenja. Ako se sustav hlađenja ošteti: izbjegavajte otvoreni plamen i izvore zapaljenja dobro prozračite prostoriju u kojoj se uređaj nalazi 2 3 Opasan je bilo kakav pokušaj izmjene specifikacija ili samog proizvoda. Upozorenje Sve električne komponente električni kabel, utikač, kompresor mora zamijeniti ovlašteni serviser ili kvalificirani servisni tehničar kako bi se izbjegla opasnost.

Kabel napajanja ne smije se produživati. Provjerite je li stražnji dio uređaja prignječio ili oštetio utikač. Prignječen ili oštećen utikač može se pregrijati i prouzročiti požar.

Provjerite imate li pristup do električnog utikača uređaja. Ne povlačite kabel napajanja.

Please wait while your request is being verified...

Ako utičnica nije dobro pričvršćena, ne umećite utikač. Postoji opasnost od strujnog udara ili požara. Ne smijete upotrebljavati uređaj ako na unutarnjem svjetlu nema pokrova ako je predviđen.

banány a vysoký tlak

Ovaj je uređaj vrlo težak. Pažljivo ga pomičite.

banány a vysoký tlak

Izbjegavajte produljeno izlaganje uređaja izravnom sunčevom svjetlu. Žaruljice ako banány a vysoký tlak predviđene koje se nalaze u ovom uređaju posebno su namijenjene uporabi samo s kućanskim aparatima.

Nisu prikladne za osvjetljenje stambenih prostorija. Svakodnevna uporaba Nemojte stavljati vruće posude na plastične dijelove uređaja. Nemojte pohranjivati zapaljive plinove i tekućine u uređaju, jer bi mogli eksplodirati. Namirnice ne stavljajte direktno ispred otvora za zrak na stražnjoj stijenci. Ako je uređaj Frost Free Smrznutu hranu ne smijete ponovo zamrzavati nakon što ste je otopili. Držite prethodno pakiranu zaleđenu hranu u skladu s uputama proizvođača zaleđene hrane.

wn^sHHnM -4 - Columbia University

Strogo se pridržavajte preporuka proizvođača što se tiče čuvanja hrane. Konzultirajte odgovarajuće upute.

  • Přístroj a napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí.
  • Ръководство на потребителя Philips Avance Collection HR (български - 4 страници)
  • Znojenje hipertenzije
  • One moment, please
  • Hladnjak zamrzivač Chladnička s mrazničkou Hűtő-fagyasztó - PDF Free Download
  • Anketa održana u hipertenziji

Nemojte stavljati gazirana i pjenušava pića u odjeljak zamrzivača jer stvaraju pritisak na spremnik koji ih sadrži, što bi moglo dovesti do eksplozije i oštećenja uređaja. Ledene lizalice mogu prouzročiti smrzotine ako se konzumiraju izravno iz uređaja.

Održavanje i čišćenje Prije održavanja, isključite uređaj i izvadite električni utikač iz utičnice mrežnog napajanja. Nemojte čistiti uređaj metalnim predmetima.

banány a vysoký tlak

Nemojte koristiti oštre banány a vysoký tlak za uklanjanje inja s uređaja. Koristite plastični strugač. Redovito provjeravajte ispust hladnjaka ima li otopljene vode.