Arterijska hipertenzija definicija, Koliko često se javlja?


caj za regulaciju krvnog pritiska

Što je to povišeni arterijski tlak ili arterijska hipertenzija Povišeni tlak ili arterijski tlak je svaki tlak veći ili jednak od mmHg u sistoli gornji tlak arterijska hipertenzija definicija veći ili jednak 90 mmHg u dijastoli donji tlak.

Nije nužno da oba tlaka budu iznad granice hipertenzivnih vrijednosti već je dovoljno da samo jedan tlak gornji ili donji budu iznad granice normale za dijagnozu arterijske hipertenzije.

kukuruza stigmas u hipertenzije

Navedena definicija vrijedi za dobne skupine mladih osoba ne teenagera i djecezatim ljudi starije i mlađe srednje dobi te starijih osoba do 80 godina starosti. Povišeni arterijski tlak dijeli se u četiri skupine u ovisnosti o vrijednostima odnosno visini arterijskog tlaka.

Kod postavljanja dijagnoze važno je da li se tlak mjeri u uvjetima liječničke ordinacije ili kućnim uvjetima. Kod mjerenja u liječničkoj ordninaciji nužno je dopustiti pacijentu vremena da se opusti, izmjeriti tlak na obje ruke i više puta najmanje 2x ponoviti mjerenje da bi se dobio adekvatan rezultat.

cervikalnog osteochondrosis ili hipertenzije

Kod mjerenja uzrok primarne hipertenzije kućnim uvjetima potrebno je manje ponavljanja, ali je važno pacijenta poučiti o pravilnom mjerenju tlaka sjedeći položaj, pravilno držanje ruke i sl. Porast gornjeg ili sistoličkog tlaka u fizičkom naporu normalna je reakcija pri tom donji tlak ne smije rasti i treba ostati isti ili blago pasti. U dvije ekstremne dobne skupine u mladih i u starih osoba pojavljuje se poseban tip hipertenzije kod koje je povišen samo gornji tlak i naziva se izolirana sistolička hipertenzija.

Navedeni pojam u mladih osoba zahtijeva samo promjenu načina života i prehrane, dok u osoba starijih od 80 godina isti pojam obuhvaća pacijente arterijska hipertenzija definicija kojih je gornji ili sistolički tlak viši ili jednak mmHg.

U tih starijih osoba potrebno je liječiti takav tlak s ciljem da bude niži od mmHg ali ne niži od mmHg. Ako navedene metode nisu uspješne tlak se liječi s brojnim lijekovima za liječenje povišenog tlaka. Arterijski tlak je u današnje vrijeme je nužno i opravdano liječiti i težiti da bude u granici normale jer predstavlja neovisni čimbenik rizika za najteže srčanožilne bolesti moždani udarsrčani udar.

Najčešća je hipertenzija kojoj se ne zna uzrok primarna, esencijalna ; hipertenzija poznata uzroka sekundarna najčešće je udružena s bubrežnim bolestima. Obično nema simptoma osim ako su vrijednosti krvnog tlaka izrazito visoke ili ako hipertenzija dugo traje. Dijagnosticira se sfigmomanometrijom. Različitim pretragama može se tražiti uzrok, procijeniti oštećenje te utvrditi druge kardiovaskularne rizične faktore.