Epidemiološka studija hipertenzije. Epidemiologija hipertenzije u Hrvatskoj i svijetu - aeschanguinola.com


Epidemiologija hipertenzije u Hrvatskoj i svijetu Arterijska hipertenzija predstavlja globalnu epidemiju i vodeći čimbenik rizika za smrtnost i dizabilitet na globalnoj razini.

hipertenzija može sam raditi kao vozač

U ovom radu analiziramo razlike u prevalenciji, svjesnosti, terapiji, i kontroli arterijske hipertenzije u svijetu i Hrvatskoj te trendove u prevalenciji povišenog arterijskog tlaka.

Neophodno je provoditi mjere primarne prevencije na epidemiološka studija hipertenzije razini, koje uključuju odgovarajuću javnozdravstvenu legislativu i strategiju te edukaciju stanovništva.

moderna medicina za hipertenziju za starije osobe

Materijal i metode: Za potrebe ove analize pretraživana je literatura iz MEDLINE baze s epidemiološkim istraživanjima arterijske hipertenzije i studije globalnog opterećenja bolestima. Razvijene zemlje uglavnom bilježe nižu prevalenciju, a slabije razvijene zemlje višu prevalenciju hipertenzije. Prema studiji globalnog opterećenja bolestima iz Dobno standardizirana stopa hipertenzije opada zadnjih tridesetak godina na globalnoj razini, smanjujući se za 1 mmHg po jednom desetljeću od Međutim, broj osoba s hipertenzijom se povećao s na milijuna, zbog starenja i porasta populacije.

Istraživanjima provedenim u Hrvatskoj U studiji EH-UH provedenoj Godine Zaključak: Arterijska hipertenzija predstavlja vodeći javnozdravstveni problem na globalnoj razini i u Hrvatskoj, zbog visoke prevalencije, nedovoljne svjesnosti, terapije i kontrole, bez obzira na dostupna znanja o mogućnosti prevencije i tabela pritiska. Stoga je neophodno provoditi mjere primarne prevencije na populacijskoj razini, koje uključuju odgovarajuću javnozdravstvenu legislativu i strategiju te edukaciju stanovništva.

hipertenzija isključiti proizvode