Liječenje hipertenzije u anemije


Hipertenzija - PLIVAzdravlje

Petar Kes ,  dr. Ukratko, u prošlom izdanju započeli smo priču o tome kristal lijek za hipertenziju u kharkov je jedan od bitnih čimbenika u nastanku bolesti srca i krvnih žila u bolesnika s kroničnim bolestima bubrega i anemija, koja se javlja već u ranom stadiju kronične bolesti bubrega, normocitna je i normokromna.

liječenje hipertenzije u anemije

Kao pridruženo stanje ili komplikacija drugih kroničnih bolesti, može biti posljedica manjka željeza, vitamina B12 ili folne kiseline, no primarni uzrok anemije u tih bolesnika ipak je manjak eritropoetina. U nastavku liječenje hipertenzije u anemije reći ćemo nešto više o liječenju bubrežne anemije.

Liječenje anemije u pacijenata s kroničnim bolestima bubrega dovodi do boljitka u podnošenju napora, poboljšava kvalitetu života, kognitivne i seksualne funkcije, smanjuje potrebu za transfuzijama i rizik od senzibiliziranja, može usporiti napredovanje zatajenja bubrega, povoljno utjecati na smanjenje komplikacija srčanožilnog, ali i drugih organskih sustava te smanjiti potrebu za bolničkim liječenjem i smrtnost.

Lijekovi koji stimuliraju liječenje hipertenzije u anemije Anemija u bolesnika s kroničnom bolesti bubrega liječi se analozima eritropoetina, koji se skupnim imenom nazivaju lijekovi koji stimuliraju eritropoezu. Pritom je vrlo važna pravilna uporaba lijeka koji stimulira eritropoezu, redovito praćenje koncentracije Hb i kliničkoga stanja bolesnika, kao i dobro poznavanje liječenja preparatima željeza.

liječenje hipertenzije u anemije

Zbog vrlo uskog terapijskog raspona u kojem treba održavati koncentraciju Hb te velikih individualnih razlika među bolesnicima i metodama nadomještanja bubrežne funkcije, vrlo je teško koncentraciju Hb održavati u zadanim granicama. Slične rezultate imaju i najveći hrvatski centri za dijalizu. Prije početka liječenja lijekom koji stimulira eritropoezu valja isključiti druge čimbenike koji mogu pridonijeti nastanku anemije i utvrditi status željeza u bolesnika.

Od nuspojava lijekova koji stimuliraju eritropoezu, moguće su: arterijska hipertenzija, tahikardija ubrzan rad srcaedemi, infarkt miokarda, prolazna moždana ishemija, tromboembolijske komplikacije, a najteža, iako izuzetno rijetka do danas je u svijetu opisano oko bolesnika je aplazija stanica iz kojih nastaju crvena krvna tjelešca. Interakcije nisu poznate.

Infekcije mokraćnog sustava u trudnoći Anemija u trudnoći Tijekom trudnoće se normalno zbiva eritroidna hiperplazija koštane srži te se masa eritrocita povećava. Međutim, nesrazmjerni porast volumena plazme dovodi do razrijeđenja krvi hidremija trudnoće. Usprkos hemodiluciji, u trudnoći sposobnost prijenosa O2 ostaje normalna. Hkt se normalno povećava odmah nakon poroda.

U svim zemljama Europske unije, ali i u mnogim drugim zemljama izvan nje, dijalizirani i konzervativno liječeni bolesnici s kroničnom bolesti bubrega dobivaju lijekove koji stimuliraju eritropoezu na teret zdravstvenog osiguranja, što u Republici Hrvatskoj nije slučaj. Prema važećim propisima Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje, lijekove koji stimuliraju eritropoezu na teret te osiguravajuće kuće mogu dobiti samo bolesnici na dijalizi hemodijalizi i peritonejskoj dijalizi. Temeljem brojnih kliničkih istraživanja i dnevne kliničke prakse u zemljama gdje je odobrena uporaba lijekova koji stimuliraju eritropoezu u anemičnih bolesnika s kroničnom bolesti bubrega, utvrđena je važnost djelomičnog ispravka anemije u bitnom poboljšanju kognitivnih funkcija i kvalitete života bolesnika, ali i u usporavanju napredovanja kronične bolesti bubrega, kao i u prevenciji kroničnih srčanožilnih bolesti.

Liječenje žena koje nakon porođaja imaju anemiju zbog nedostatka željeza

U najnovijim postupnicima za rano otkrivanje i liječenje kroničnih bolesti bubrega u industrijski razvijenim zemljama, važnu i aktivnu ulogu ima liječnik obiteljske medicine. Primjerenom edukacijom te suradnjom s internistima, ali i pedijatrima-nefrolozima, liječnike opće obiteljske medicine treba osposobiti da prepoznaju i liječe bolesnike s kroničnim bolestima bubrega, odnosno poduzmu sve mjere za suzbijanje rizičnih čimbenika arterijska hipertenzija, proteinurija, hiperglikemija, dislipidemija, debljina, pušenjekojima pripada i bubrežna anemija.

Kod mnogih bolesnika s kroničnom bolesti bubrega na taj bi se način mogla usporiti progresija prema bubrežnom zatajenju, spriječiti pojavnost i komplikacije srčanožilnih bolesti, smanjiti učestalost bolničkoga liječenja, poboljšati kvaliteta života i spriječiti prerana smrt. U ordinaciji liječnika obiteljske medicine anemični bolesnici s kroničnom bolesti bubrega trebali bi u primjerenim intervalima jedan do četiri tjedna dobivati lijek koji stimulira eritropoezu ili naučiti potkožnu primjenu lijeka i davati ga sami sebi kod kuće kako što je uobičajeno kod bolesnika na peritonejskoj dijalizi.

MSD priručnik dijagnostike i terapije: Hipoproliferacijske anemije

Nakon što bolesnika s kroničnom bolesti bubrega pregleda nefrolog i s liječnikom primarne zdravstvene zaštite dogovori plan liječenja, moguće ga ja rutinski pratiti u ambulanti liječnika primarne zdravstvene zaštite, a ne u specijaliziranoj klinici.

Pritom treba uzeti u obzir mišljenje bolesnika, kao i popratne bolesti.

liječenje hipertenzije u anemije

U tom slučaju treba odrediti kriterije za ponovno upućivanje bolesnika s kroničnom bolešću bubrega nefrologu. Terapijski napredak Danas, kad su u Republici Hrvatskoj registrirani novi lijekovi koji stimuliraju eritropoezu s dugim vremenom poluživota, mnogo je jednostavnije liječiti bolesnike ambulantno nego prije nekoliko godina kad su u Hrvatskoj bila registrirana samo dva takva lijeka epoetin alfa i epoetin betaoba s kratkim poluživotom.

Hipoproliferacijske anemije

Anemični bolesnici s kroničnom bolesti bubrega mogu lijek dobivati jednom do dva puta mjesečno. To vrijedi i za bolesnike koji su prethodno liječeni drugim lijekom koji stimulira eritropoezu, a lijek su primali jednom, dva ili tri puta tjedno.

Mijelodisplazija i anemija zbog greške u transportu željeza Hipoproliferacijske anemije Hipoproliferacijske anemije posljedica su manjka EPO ili smanjenog odgovora na taj hormon; obično su normocitne i normokromne.

Preduvjet za rjeđu, ali jednako učinkovitu primjenu lijeka koji stimulira eritropoezu je dugo razdoblje poluživota. Darbepoetin alfa stimulira eritropoezu istim mehanizmom kao endogeni hormon, ali se za razliku od njega sastoji od pet, a ne tri lanca ugljikohidrata povezanih dušikom.

liječenje hipertenzije u anemije

Dodatni ostaci šećera molekularno se ne razlikuju od onih u endogenom hormonu, a omogućavaju darbepoetinu alfa dulji poluživot u odnosu na rekombinantne ljudske epoetine alfa i beta te posljedično dugotrajnije djelovanje u organizmu. Usprkos promjeni u građi molekule, darbepoetin alfa ima vrlo usku specifičnost za receptor eritropoetina.

Apsorpcija darbepoetina alfa nakon supkutane potkožne primjene je spora u odnosu prema intravenskoj primjeni, a sedam dana nakon supkutane primjene darbepoetina alfa koncentracija lijeka bila je dovoljno visoka za poticanje eritropoeze u anemičnih bolesnika. Istraživanja na velikom broju bolesnika pokazala su da se darbepoetin alfa može uspješno primjenjivati u anemičnih bolesnika koji su liječeni hemodijalizom, peritonejskom dijalizom, kao i u pacijenata koji su u predzavršnom stadiju zatajenja bubrega ili imaju transplantiran bubreg.

Zbog relativno jednostavnog održavanja koncentracije Hb u ciljnom intervalu, uz primjenu lijeka jednom tjedno do jednom u četiri tjedna, liječenje bubrežne anemije pomoću darbepoetina alfa može znatno smanjiti opterećenje zdravstvenih djelatnika posebno medicinskih sestara u centrima i poliklinikama za dijalizu, ali i u ordinaciji liječnika opće medicine.

Istodobno, zbog jednostavne i relativno rijetke primjene, lijek je vrlo pogodan da bi ga bolesnici sami mogli uzimati.

Hipertenzija

Darbepoetin alfa je na listi lijekova Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje, što omogućuje široku primjenu u dijaliznim centrima, kod bolesnika na peritonejskoj dijalizi, a nadamo se uskoro i ordinacijama liječnika obiteljske medicine u liječenju anemičnih bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega stadiji Njegov sigurnosni profil odgovara onome ostalih lijekova koji stimuliraju eritropoezu.

Među inače rijetkim nuspojavama, najčešća, ali predvidiva komplikacija, koju je moguće spriječiti i liječiti, je arterijska hipertenzija.

Darbepoetin alfa zbog svojih je farmakoloških svojstava, a posebno zbog liječenje hipertenzije u anemije doziranja, postupnog postizanja i relativno laganog održavanja ciljnih vrijednosti Hb, bez obzira na učestalost davanja i put primjene, terapija izbora u liječenju anemije kod bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega koji još nisu na dijalizi stadiji 1 - 4kod bolesnika na peritonejskoj dijalizi i bolesnika s transplantiranim bubregom.

Lijek je moguće primijeniti od jednom tjedno do jednom mjesečno, što osigurava dobru suradljivost bolesnika, poboljšava kvalitetu života i smanjuje neugodu povezanu s primjenom lijeka. Potkožna primjena lijeka je jednostavna i nije bolna pa ga bolesnici mogu sami sebi davati, što je posebno važno kad se radi o bolesnicima u 1.

U zaključku Anemija je neovisan činitelj rizika za razvoj sržanožilnih bolesti kod bolesnika na dijalizi, bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega koji još nisu počeli liječenje dijalizom, kao i kod nekih pacijenata s presatkom bubrega.

Anemija u trudnoći

U kroničnih bubrežnih bolesnika anemija je povezana s hipertrofijom lijeve klijetke, ishemijskom bolesti srca i kongestivnim zatajenjem srca te moždanim udarom. Primjena eritropoetina poboljšava kognitivne funkcije, kvalitetu života, podnošenje napora i radnu sposobnost kroničnih bubrežnih bolesnika.

Uvođenje eritropoetina u terapijsku praksu pridonijelo je znatnom smanjenju pobolijevanja i smrtnosti bubrežnih bolesnika i uvelike im unaprijedilo kvalitetu života.

Darbepoetin alfa omogućuje daljnje poboljšanje liječenja i kontrole bubrežne anemije, a kroz to manji pobol i smrtnost posebno od srčanožilnih bolesti te poboljšanje kvalitete života i liječenje hipertenzije u anemije sposobnosti kroničnih bubrežnih bolesnika.

Uz manju dozu, odnosno rjeđe davanje lijeka, darbepoetin alfa osigurava visokoučinkovito liječenje anemije u kroničnih bubrežnih bolesnika, uz znatnu financijsku uštedu i manje opterećenje zdravstvenog osoblja.

Datum objave članka: 1.