Kako se racuna tlak


DTV - Kako regulisati visok krvni pritisak bez korišćenja lekova

Mjerna jedinica tlaka jest paskal znak Pa. Tlak se može mjeriti kao apsolutni ili kao relativni, prema tomu uzima li se za nultu vrijednost vakuum ili atmosferski tlak. Relativni tlak koji je manji od atmosferskoga naziva se negativni tlak. Instrumenti za mjerenje tlaka su barometarmanometar i vakuummetar.

kako se racuna tlak

Hidrostatički tlak je tlak mirnoga fluidauzrokovan njegovom težinom. Hidraulički tlak djeluje na fluid izvana, a u fluidu se, prema Pascalovu zakonuprenosi jednako u svim smjerovima i u cijelom volumenu fluida je konstantan. Hidrodinamički tlak pojavljuje se u fluidu koji struji, a sastoji se od statičkog i dinamičkoga dijela; potonji ovisi o brzini strujanja fluida što opisuje Bernoullijeva jednadžba.

Prema tome, ondje gdje je brzina tekućine veća, tlak je manji, ondje gdje je brzina tekućine manja, tlak je veći. Na Bernoullijevoj jednadžbi osnivaju se mnoge inženjerske primjene, kao na primjer let zrakoplova : zrak struji uz gornju zakrivljenu plohu krila brže nego ispod krila, pa je tlak na donju plohu krila veći nego na gornju, što ima za posljedicu da na krila djeluje ukupna sila prema gore koja diže zrakoplov. Podrobniji članak o temi: Krvni tlak Krvni tlak je tlak krvi na stijenke krvnih žila. Ovisi o nekoliko čimbenika: o ukupnom obujmu krvi što ga izbacuje srceo rastegljivosti i elastičnosti krvnih žila, o stegnutosti krvnih žila.

Kohezijski tlak pojavljuje se samo na slobodnoj površini tekućine, rezultat je djelovanja kohezije. Tlak plina uzrokovan je udarcima molekula plina u određenom vremenu na površinu stijenke posude koja zatvara plin. Atmosferski tlak uzrokovan je težinom zraka i određen težinom stupca zraka nad površinom.

Opada s visinom.

kako se racuna tlak

Standardni atmosferski tlak znak p0 je tlak zraka mjeren na razini mora, tj. Vjetreni tlak je jednak sili tj.

Kako izračunati tlak zasićenja U zatvorenom sustavu s tekućinom i parom, isparavanje se nastavlja sve dok se u tekućinu ne vrati onoliko molekula koliko iz nje pobjegne. U tom se trenutku para u sustavu smatra zasićenom jer ne može više apsorbirati molekule iz tekućine. Tlak zasićenja mjeri pritisak pare u toj točki da isparavanje ne može povećati broj molekula u pari.

Razmjeran je kvadratu brzine vjetra i gustoći zraka. Radijacijski tlak uzrokovan je padanjem svjetlosti ili drugog elektromagnetskog zračenja na neku površinu.

kako se racuna tlak