Klamidija i hipertenzija,


Literatura Sažetak Bez obzira na to što je rezistencija bakterija na antibiotike antimikrobna otpornost jedan od glavnih izazova moderne medicine, klamidijska je infekcija dosad pokazivala dobar klinički odgovor na lijek prvog izbora — azitromicin.

vezani članci

Ipak, u literaturi postoje ponovljeni opisi laboratorijski dokazane rezistencije spolno prenosive bakterije Chlamydia trachomatis C. Osim toga, Hrvatska je zemlja s visokom stopom propisivanja azitromicina i drugih antimikrobnih lijekova, što može utjecati na pojavu otpornosti ili slabijeg odgovora na terapiju.

U skladu s time cilj prvoga hrvatskog istraživanja antimikrobnog profila C. Premda rezistentni sojevi bakterije nisu nađeni, kod određenih izolata uočene su klamidija i hipertenzija više vrijednosti MCC-a za azitromicin, što pokazuje trend moguće smanjene osjetljivosti. Bez obzira na zahtjevnu metodologiju, potrebno je nastaviti s ovakvim istraživanjima, poglavito u zemljama s velikim opterećenjem propisivanja antibiotika.

Uvod Klamidijaza je najčešća bakterijska spolno prenosiva zarazna bolest na svijetu uzrokovana bakterijom Chlamydia trachomatis. U velikom postotku slučajeva infekcija je asimptomatska, što posljedično povisuje rizik od razvoja komplikacija poput zdjelične upalne bolesti.

  • Vezani članci Objavljeno: 5.
  • Aktovegin lupanje hipertenzije
  • Lijek iz algi od hipertenzije
  • Klamidija i hipertenzija
  • Leo bokeria video hipertenzija
  • Klamidija i gonoreja povezane s mrtvorođenjem i prijevremenim porodom

Terapija prvog izbora već je dulje vrijeme azitromicin 1 g oralno jednokratno. Rezistencija ili otpornost bakterija na antimikrobne lijekove nesumnjivo je jedan od glavnih izazova današnje medicine koji dovodi u pitanje ne samo uspješno liječenje zaraznih bolesti već i daljnji znanstveni i medicinski napredak 1. Uvođenje penicilina u redovitu kliničku praksu ranih četrdesetih godina prošlog stoljeća 2 te posljedični razvoj brojnih novih antibiotika 3 rezultirali su visokim stupnjem zdravstvene zaštite kakva nam je danas poznata.

klamidija i hipertenzija

S druge strane, širenje rezistencije zbog brzog evolucijskog prilagođavanja različitih bakterijskih vrsta te povećane potrošnje lijekova postali su svakodnevica — i u bolničkim sredinama i izvan njih 4. Klamidijaza je najčešća bakterijska spolno prenosiva zarazna bolest na svijetu uzrokovana bakterijom Chlamydia trachomatis C.

Premda se kod muškaraca i žena infekcija može manifestirati klamidija i hipertenzija mokraćne cijevi, a kod žena još i upalom vrata maternice, u velikom postotku slučajeva infekcija je asimptomatska, što posljedično povisuje rizik od razvoja komplikacija poput zdjelične upalne bolesti 7. U skladu s time nužna je pravodobna i pouzdana laboratorijska dijagnostika ove infekcije kako bi se u slučaju pozitivnog nalaza što prije provelo liječenje 6, 7.

Terapija prvog izbora već je dulje vrijeme azitromicin 1 g oralno jednokratnoa može se primijeniti i doksiciklin 2 × mg na dan tijekom 7 dana 6. Dosad se rezistenciji C. Ipak, kontinuirana i ponavljana primjena antibiotika može za posljedicu imati razvoj tzv.

Spoznaje o antimikrobnoj djelotvornosti azitromicina na klamidiju

Osim toga, mogućnost selektiranja antimikrobne rezistencije kod izlaganja subinhibitornim koncentracijama antibiotika u laboratorijskim uvjetima sugerira da bi sličan mehanizam mogao biti potencijalan izvor rezistentne C. Među članicama projekta The European Surveillance of Antimicrobial Consumption ESACkoji je kao cilj imao praćenje uporabe antimikrobnih lijekova klamidija i hipertenzija pojedinim europskim zemljama, Hrvatska s 23,37 DDD na stanovnika spada među države s velikom izvanbolničkom potrošnjom antibiotika Stanje je još izraženije u gradu Zagrebu, gdje je Osim toga, prema istraživanju iz Takva pretjerana potrošnja antimikrobnih lijekova nesumnjivo je znatan rezervoar stvaranja i daljnjeg širenja antimikrobne rezistencije.

Sve su to razlozi zbog kojih je prvi put u Hrvatskoj provedena studija radi definiranja antimikrobnog profila kliničkih izolata C.

Nit vodilja istraživanja bila je preciznija procjena učinkovitosti standardno propisivane terapije, moguće otkrivanje rezistentnih ili slabije osjetljivih klamidijskih izolata, stvaranje baze antimikrobnog profila kliničkih sojeva te prema potrebi revizija terapijskih smjernica Na antibiotik azitromicin kao prvi izbor u liječenju ove infekcije stavljen je poseban naglasak.

Materijali i metode Pri testiranju antimikrobne osjetljivosti klamidijskih sojeva posebnu pozornost valja obratiti na uvjete koji utječu na sposobnost C. Radi smanjenja potencijalne varijabilnosti rezultata, valja se odlučiti za staničnu liniju s malim brojem pasaža uz obvezatnu kontrolu kvalitete.

klamidija i hipertenzija

Iako je stanična kultura uniformnog tj. Nadalje, razrjeđenja antibiotika potrebno je prirediti tako da se osigura njihova prikladna potencija, što znači da se pripremaju neposredno prije dodavanja u netom inficirane stanice U prvome hrvatskom istraživanju antimikrobne osjetljivosti urogenitalnih klamidijskih sojeva rabljene su McCoyeve stanice, što je kontinuirana klamidija i hipertenzija kultura fibroblasta adherentnog rasta iz domaćeg miša Mus musculus Suspenzija stanica pripremljena je u čistom Klamidija i hipertenzija minimalnom esencijalnom mediju MEM-u s desetopostotnim fetalnim serumom bez dodatka antibiotika i cikloheksimidaa zatim je rastočena u mikrotitarsku pločicu po µl u mikrotitarsku pločicu s ubrizgavanje hipertenzija jažica.

Četrdeset kliničkih izolata C. Pri testiranju istodobno su upotrijebljene dvije mikrotitarske pločice: jedna u kojoj se određivala minimalna inhibitorna koncentracija MIC i druga u kojoj se određivala minimalna klamicidna koncentracija MCC lijeka. Za detekciju klamidijskih inkluzija upotrijebljena su monoklonska protutijela obilježena fluoresceinom.

Vizualizacija inkluzija obavljena je s pomoću invertnoga fluorescentnog mikroskopa, uz precizno definiranje MIC-a i MCC-a.

Povisen krvni pritisak - Hipertenzija

Sukladno drugim istraživanjima u ovom području 10, 17 — 19 MIC je tako mikroskopski definiran kao najniža koncentracija antimikrobnog lijeka kod koje nema vidljivih klamidijskih inkluzija, a označava jedno razrjeđenje više od MICTP-a što je koncentracija antibiotika kod koje dolazi do znatne promjene u broju i morfologiji inkluzija.

S druge strane, MCC je mikroskopski definiran kao koncentracija antimikrobnog lijeka kod koje nije bilo vidljivih inkluzija nakon pasaže soja iz stanične kulture gdje je bio dodan antibiotik na staničnu kulturu bez antibiotika.

Popodnevno spavanje može pomoći u snižavanju krvnog tlaka / Vijesti - aeschanguinola.com

Rezultati povećaj sliku Prvo istraživanje osjetljivosti urogenitalnih klamidijskih sojeva u Hrvatskoj pokazalo je potpunu osjetljivost svih ispitivanih izolata dakle iz obrisaka vrata maternice, obrisaka mokraćne cijevi te iz eksprimata prostate na antibiotik azitromicin.

Postotni udio MIC-ova i MCC-ova azitromicina za klamidijske sojeve izolirane iz obrisaka vrata maternice prikazan je na slikama 1.

klamidija i hipertenzija

Dakle, bez obzira na anatomsko sijelo kliničkog izolata C. Rasprava Profil antimikrobne osjetljivosti C. U ovome prvom hrvatskom istraživanju antibiotske osjetljivosti klamidijskih izolata iz mokraćno-spolnog trakta azitromicin se pokazao kao lijek koji i dalje pokazuje izvrsnu antimikrobnu djelotvornost u uvjetima in vitro 14 — 16što se potvrđuje i kliničkim odgovorom pacijenata na propisani lijek.

Isto tako ovi se rezultati podudaraju s obrascem laboratorijske osjetljivosti klamidijskih sojeva u drugim sličnim istraživanjima u medicinsko-znanstvenoj literaturi 10, 17 — No iako se u novim studijama in vitro potvrđuje dobra osjetljivost klamidijskih izolata na antimikrobne lijekove iz standardno propisivanih skupina, čini se da je rezistencija urogenitalnih klamidijskih sojeva na makrolide ali i tetracikline i fluorokinolone itekako moguća Više istraživača objavilo je opise rezistentnih klamidijskih sojeva uz prikladnu kliničko-laboratorijsku korelaciju 21 — Kao glavni pokretač u razvoju rezistencije klamidijskih sojeva sve se više implicira lateralni prijenos gena, mialgija, hipertenzija je proces prepoznat u evoluciji tog uzročnika 27, Takav prijenos genskog materijala u slučajevima hipertenzija simptomi oka infekcija s različitim klamidijskim sojevima lako se može detektirati u laboratorijskim uvjetima Neka istraživanja ističu da je barem nekoliko postotaka klamidija i hipertenzija u ljudi uzrokovano višestrukim sojevima C.

Premda se smatra da je prijenos gena rezistencije ovim mehanizmom rijedak moment, svakako su potrebna dodatna istraživanja na kliničkim izolatima i to ponajprije rezistentnim te primjena funkcionalne i komparativne genomike kako bi se odredili stupanj i raznolikost rekombinacije Pojava klamidijskih izolata rezistentnih na antibiotike generalno se može očekivati tek nakon višestruko provedenih kura liječenja.

Ako povučemo paralele s bakterijom Streptococcus pneumoniae važan uzročnik upale plućakod klamidija i hipertenzija se rezistencija na azitromicin očituje tek nakon uzastopnih godišnjih terapijskih režima radi liječenja klamidijske infekcije poznate kao trahom Dakle, selektivni pritisak ponavljane distribucije azitromicina mogao bi omogućiti brzo širenje rezistentnih klonova Upravo je zbog toga opravdano klamidija i hipertenzija ima li široka potrošnja antimikrobnih lijekova i u kojoj mjeri utjecaj na profil osjetljivosti sojeva C.

Odgovore na takva pitanja treba tražiti ovom vrstom probira antimikrobne osjetljivosti kliničkih klamidijskih izolata u zemljama s visokom stopom propisivanja antibiotika.

Ekstragenitala klamidija i gonoreja u muškaraca u istospolnim vezama

Premda je samo jedan klinički izolat iz hrvatskih pacijenata dosegao tu koncentraciju slika 4. Dakako, navedeno je daleko od bilo kakve laboratorijske a napose klinički važne otpornosti, ali svakako pokazuje trend moguće smanjene osjetljivosti koji bi trebalo nastaviti nadzirati.

klamidija i hipertenzija

S obzirom na to treba naglasiti i rezultate hrvatskog istraživanja na uzorku od pacijentica s akutnim uretralnim klamidijskim sindromom Naime, u skupini žena kod kojih su kliničke tegobe prije početka terapije trajale tri tjedna ili više, puno bolje izlječenje uz eradikaciju postignuto je nakon administracije azitromicina u dozi od mg na dan tijekom šest dana nego nakon jednokratne doze od jednoga grama Osim toga, neki autori savjetuju kombiniranu klamidija i hipertenzija makrolidima i fluorokinolonima radi bolje sigurnosti u eradikaciji C.

Upravo je to populacija kod koje bi trebalo provesti ovakvu vrstu probira kako bi se vidjelo radi li klamidija i hipertenzija možda o klamidijskim sojevima s višim vrijednostima MIC-a ili MCC-a.

S druge strane, iskustva iz drugih grana mikrobiologije uče nas koliko je zapravo klamidija i hipertenzija put do standardizacije određenih metoda za određivanje antimikrobne osjetljivosti; primjerice, ni danas još ne možemo prikladno interpretirati MIC-ove za velik broj gljivnih izolata 36, Za klamidijske izolate možemo reći da smo na dobrom putu, premda je još potrebno raditi na standardizaciji metodologije, čemu će pridonijeti i ovakva istraživanja.

Problematični su zahtjevnost, vremensko opterećenje i skupoća izrade antibiograma u staničnoj kulturi, zbog čega se ona još provodi samo u specijaliziranim laboratorijima i ponajviše u znanstvene svrhe 8.

metode liječenja hipertenzije +

Zadovoljavajuća molekularna metoda, koja bi polako ušla u rutinsku primjenu, vjerojatno bi olakšala i ubrzala čitav proces, a i tu se već naziru određeni pomaci Ovo hrvatsko istraživanje jedan je od doprinosa prema ostvarenju tog cilja.

U budućnosti će daljnji razvoj brzih molekularnih metoda 38, 39 olakšati određivanje čimbenika koji mogu dovesti do razvoja klinički važne rezistencije, a samim time i unaprijediti naše razumijevanje ove složene problematike.

Unutarstanični život i druge značajke C. Breaking the code of antibiotic resistance. Nat Rev Microbiol ; DOI: Porritt AE. The discovery and development of penicillin.

KALENDAR ovulacije

Med Press ;—2. Antibacterial drug discovery in the resistance era. Nature ;— Antimicrobial resistance in human populations: challenges and opportunities. Glob Health Epidemiol Genom ;2:e4.

Najbolje vrijeme za uzimanje antihipertenziva je prije spavanja / Vijesti - aeschanguinola.com

Kåhrström CT. Entering a post-antibiotic era? Chlamydia trachomatis Genital Infections. Microb Cell ;— Ljubin-Sternak S, Meštrović T. J Pathog ; Technical aspects of Chlamydia trachomatis antimicrobial susceptibility testing in cell culture system. Tehnički Glasnik ;— Impact of azithromycin resistance mutations on the virulence and fitness of Chlamydia caviae in guinea pigs.

Antimicrob Agents Chemother ;— Methodologies and cell lines used for antimicrobial susceptibility testing of Chlamydia spp.

klamidija i hipertenzija

Datum pristupa: Golub A, Štimac D. Outpatient consumption of antibiotics in the City of Zagreb — Med Klamidija i hipertenzija Zenica ;—