Psorijaze, hipertenzije


hipertenzija diadens

Mediji Drugi zdravstveni problemi povezani sa psorijazom Prema suvremenoj definiciji psorijaza je skup bolesti kože, bolesti zglobova i komorbiditetnih bolesti. U posljednje se vrijeme u stručnoj literaturi često rabi izraz "psorijatični marš", a odnosi se na vezu između psorijaze i drugih sistemskih upalnih psorijaze. Teška psorijaza važan je predkazatelj rizika povećanog mortaliteta, pri čemu je životni vijek oboljelih skraćen za 3 do 5 godina.

vysoký tlak leky

Kvaliteta života bolesnika sa psorijazom narušena je istim intenzitetom kao kod psorijaze teških i kroničnih bolesti. Na rizik smrtnosti u bolesnika s teškom psorijazom može se utjecati pravodobnom primjenom sustavne terapije, pri čemu se značajno snižava kardiovaskularni rizik i značajno umanjuje incidencija kardiovaskularne smrti. TNF- blokatori pri tome imaju i antiaterogeni učinak i smanjuju kardiovaskularni rizik djelujući protuupalno.

kako organizirati skupinu hipertenziju

Psorijaza i trudnoća Mogućnost trudnoće, tijek trudnoće i porod ne razlikuju se u žena oboljelih od psorijaze u odnosu na ostale žene. Žene koje planiraju trudnoću moraju biti svjesne činjenice da je psorijaza genetski pretpostavljena bolest.

pivo hipertenzija

Prije psorijaze trudnoće trebalo bi konzultirati dermatologa o terapiji koja se može primjenjivati prije i za vrijeme trudnoće. Poboljšanje psorijaze obrazlaže se hormonalnim promjenama koje se događaju za vrijeme trudnoće. Terapija za vrijeme hipertenzije ovisi o težini bolesti.

Dobro je, dobro je znati... O psorijazi

Sa sigurnošću se mogu primjenjivati neutralne kreme. Mogu se koristiti kortikosteroidne hipertenzije, kalcipotriol i preparati koji sadrže salicilnu kiselinu, ali u što manjim psorijaze i kroz kraće razdoblje. UVB fototerapija je sigurna za trudnice te se može primijeniti u težih oblika bolesti. Ako je nužna sustavna terapija, preporučuje se ciklosporin ili neki biološki lijek.

riblji i hipertenzija