Bradikardija, tahikardija, hipertenzije, hipotenzije, Usporen rad srca (bradikardija) – uzroci, simptomi i liječenje


bradikardija, tahikardija, hipertenzije, hipotenzije

Treba sumnjati na sve lijekove s kardiovaskularnim učinkom, na većinu psihoaktivnih lijekova i na lijekove koji mogu izazvati hipokalijemiju ili hipomagnezijemiju. Palpacijom arterijskog pulsa i auskultacijom srca se može otkriti poremećaj ritma.

Ako EKG nije moguće snimiti, pažljivo praćenje pulseva u jugularnoj veni istovremeno s auskultacijom srca i palpacijom karotidne arterije omogućuje postavljanje dijagnoze većine aritmija, jer će pulsni valovi u jugularnoj veni odražavati atrijski ritam, dok bradikardija zvukovi ili pulsevi karotidnih arterija nastaju uslijed kontrakcije ventrikula.

bradikardija, tahikardija, hipertenzije, hipotenzije

Povećanje štitnjače ili njena osjetljivost na palpaciju s egzoftalmusom ukazuje na tireotoksikozu. Jako povišenje krvnog tlaka i pravilna tahikardija ukazuju na feokromocitom.

Podijelite članak

Mnoge srčane aritmije su povremene i ne pokazuju stalne promjene na Hipertenzije a iznimke od toga su Sindrom Wolff-Parkinson-White Aritmogena displastična kardiomiopatija desnog ventrikula Sindrom Hipertenzije i njegove inačice Ako se ne nameće niti tahikardija dijagnoza, a simptomi su učestali, koristan je 24—48 satni nadzor pomoću Holtera; kod povremenih simptoma bolje je dulje nošenje naprave koju bolesnik sam uključuje kada osjeti simptome.

Ove pretrage se izvode uglavnom kada postoji sumnja na pretrpljenu aritmiju, a ne kad simptomi ukazuju tek na pokoji tahikardija udarac. Bolesnicima s vrlo rijetkim simptomima, za koje kliničari sumnjaju da se radi o teškoj aritmiji, se naprava može ugraditi ispod kože na prednjoj stijenci prsnog koša.

bradikardija, tahikardija, hipertenzije, hipotenzije

Ova hipotenzije trajno bilježi ritam a može se povezati s vanjskom jedinicom hipertenzije se dobiva ispis srčanog ritma. Laboratorijske pretrage: Svim bolesnicima treba odrediti KKS, elektrolite, uključujući Mg i Ca u serumu i C—reaktivni protein ukazuje na upalu srca ili koronarnih arterija.

Aritmija (atrijalna fibrilacija)

Srčani markeri npr. Testovi funkcije štitnjače su indicirani kod novo dijagnosticirane atrijske fibrilacije ili kod simptoma hipertireoze. U bolesnika s napadima visokog krvnog tlaka treba tragati za feokromocitomom.

bradikardija, tahikardija, hipertenzije, hipotenzije

U bolesnika s položajnom sinkopom se ponekad izvode pretrage tahikardija nagibnog ležaja. Slikovne pretrage: Bolesnicima čiji nalazi ukazuju na srčanu disfunkciju ili promjenu građe srca je potrebno učiniti ehokardiografiju a ponekad i MR srca. Bolesnicima sa simptomima pri naporu je potrebno učiniti pretrage pod opterećenjem, ponekad uz stresnu ehokardiografiju, scintigrafiju ili PET.

Liječenje Treba prestati s uzimanjem izazivajućih lijekova i tvari.

bradikardija, tahikardija, hipertenzije, hipotenzije

Ako je opasna ili onemogućavajuća aritmija posljedica uzimanja lijeka čija je primjena nužna, treba pokušati s primjenom zamjenskog lijeka. Kod inače zdravih osoba koje ove pojave onemogućavaju, može se primijeniti β—blokator, nakon što se uložilo napor da se anksiozne bolesnike uvjeri kako se ne radi o teškoj bolesti.

No, ako uzrok i dalje ostaje pod znakom upitnika, na scenu stupa niz fizičkih, medikamentnih i prehrambenih opcija koje uvelike mogu pomoći te odagnati nepoželjne simptome.