Liječenje hipertenzije gipertofort. Liječenje tromboze s tabletama, lijekovima i drugim lijekovima - Razlozi


Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

hipertenzija što testovi za napraviti

Autor: doc. Nikola Bulj, dr.

stupanj 3 hipertenzija je vrlo visok rizik

Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT. Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba.

asd frakcija koristi se u hipertenzije

Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije. Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj.

vizija hipertenzija

Smjernice posebnu pažnju posvećuju liječenje hipertenzije gipertofort bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka. Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva. Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona.

lijek za hipertenziju prestancia

Za razliku od smjernica za Eur Heart J.