Hipertenzija u displazija tkiva


Fibromuskularna displazija Fibromuskularna displazija obuhvaća heterogenu skupinu neaterosklerotskih, neupalnih promjena arterija, koje uzrokuju stenozu krvnih žila, okluziju ili aneurizmu.

Liječenje biljnim hipertenzijama Vaskularna hipertenzija liječenje fibromuskularne displazije Glavne prednosti CT-angiografije su brzina snimanja i dobra prostorna rezolucija, što je od osobite važnosti pri detekciji fibromuskularne displazije. Prikaz kalcifikacija pri CT-angiografiji olakšava detekciju aterosklerotskih lezija, no izaziva artefakte koji otežavaju procjenu stupnja stenoze. Diskecija arterija glave i vrata je najčešća neaterosklerotska vaskulopatija i podrazumijeva rascjep u zidu krvnog suda izazvan najčešće traumom. To mogu biti obični rotatorni pokreti vrata, plivanje i sl. Zatim postoje genetski uzrokovane bolesti sa moždanim udarom tipa fibromuskularne displazije i.

Fibromuskularna displazija obično pogađa žene između 40—60 god. Uzrok je nepoznat.

hipertenzija u displazija tkiva

Smatra se da nasljedna podloga i pušenje mogu biti poticajni činioci. Učestalija je u osoba s bolestima vezivnog tkiva npr. Ehlers—Danlosov sindrom tip 4, cistična nekroza medije, nasljedni nefritis, neurofibromatoza.

hipertenzija u displazija tkiva

Najčešći tip je karakteriziran preskačućim regijama zadebljalih i stanjenih fibromuskularnih grebena koji sadrže kolagen u mediji displazija medije ili opsežnim depozitima kolagena u vanjskoj polovici medije perimedijalna displazija. Fibromuskularna displazija je obično asimptomatska, neovisno o lokalizaciji.

  • Kako sniziti srčani pritisak
  • Sužene arterije usljed fibromuskularne displazije često neprepoznate / Vijesti - aeschanguinola.com

Simptomi ovise o lokalizaciji: klaudikacije u bedrenoj regiji i listovima, te oslabljene femoralne pulzacije kod zahvaćenosti arterija nogu; sekundarna hipertenzija kod zahvaćenosti renalne arterije; tranzitorne ishemične atake ili simptomi moždanog udara kod zahvaćanja karotidnih arterija, aneurizmatski simptomi kod zahvaćanja intrakranijskih arterija, i rijetko simptomi mezenterijalne hipertenzija u displazija tkiva kod zahvaćanja intraabdominalnih arterija.

Konačna dijagnoza se postavlja angiografijom koja pokazuje zrnast izgled displazija medije i perimedije ili koncentrična ili dulja glatka suženja drugi oblici.

Liječenje ovisi o lokalizaciji. To može biti perkutana transluminalna angioplastika, kirurško premoštenje ili popravak aneurizme.

hipertenzija u displazija tkiva

Važno je ustezanje od pušenja. Kontrola drugih rizičnih čimbenika za aterosklerozu arterijska hipertenzija, dislipidemija, šećerna bolest može spriječiti ubrzani razvoj stenoze arterija.

hipertenzija u displazija tkiva

U ovom poglavlju:.