Kako da se diuver hipertenzije. Diuver tablete - CentarZdravlja


Djelatna tvar Diuver tableta je torasemid.

  • Diuver tablete (10mg) – Uputa o lijeku | Upute - Kreni zdravo!
  • Diuver opis uporabu proizvoda
  • Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu.

Jedna Diuver 5 mg tableta sadrži 5 mg torasemida. Jedna Diuver 10 mg tableta sadrži 10 mg torasemida. U Diuver tabletama su sadržane i sljedeće pomoćne tvari: laktoza hidrat, kukuruzni škrob, natrijev škroboglikolat,vrste A, silicijev dioksid, koloidni, bezvodni, magnezijev stearat. Kako Diuver tablete izgledaju i sadržaj pakiranja? Diuver 5 mg tablete su bijele do gotovo bijele, okrugle, bikonveksne tablete, s razdjelnom crtom na jednoj strani i utisnutom oznakom na drugoj strani.

Diuver 10 mg tablete su bijele do gotovo bijele, preporuke hipertenzija srce, bikonveksne tablete, s razdjelnom crtom na jednoj strani i utisnutom oznakom na drugoj strani.

Diuver – lek sa diuretičkim dejstvom | Lekovi

Diuver tablete su dostupan je u pakiranju od 20 i 30 tableta u blisteru, u kutiji. Kako čuvati Diuver tablete? Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja. Diuver tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Izlečite hipertenziju: Namirnice koje efikasno snižavaju krvni pritisak

Primjena Što su Diuver tablete i za što se koriste? Diuver 5 mg tablete upotrebljavaju se za liječenje povišenog krvnog tlaka hipertenzije Diuver 5 mg i 10 mg tablete upotrebljavaju se za liječenje prekomjernog nakupljanja tekućine u organizmu edema. Doziranje Kako uzimati Diuver tablete? Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik.

DIUVER 10 mg tableta

Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Prema potrebi doza se može povećati do 5 mg jednom dnevno. Lijek postiže najveći učinak nakon otprilike 12 tjedana kontinuiranog liječenja.

Edemi Uobičajena doza je 5 mg jednom dnevno.

  • DIUVER | MojLijek
  • Diuver - PLIVIN torasemid - aeschanguinola.com
  • Diuver Diuver Farmakološki Akcija: Diuver-diuretik droge.

Ako je potrebno, doza se postupno može povećavati do 20 mg jednom dnevno. Maksimalna doza u pojedinačnim slučajevima može iznositi do 40 mg torasemida na dan. Starije osobe Pedijatrijska populacija Diuver tablete ne smiju uzimati djeca mlađa od 12 godina. Oslabljena funkcija jetre i bubrega Postoje ograničeni podaci o doziranju kod bolesnika s oslabljenom funkcijom jetre i bubrega.

Diuver - aeschanguinola.com

Potreban je oprez kod bolesnika s oštećenom jetrom, zbog mogućnosti od povećanja koncentracija lijeka u krvi. Način primjene Tablete trebate uzimati ujutro, bez žvakanja s malom količinom vode.

  1. Aktivna supstanca je torasemidum.
  2. Dobri hipertenzija pilule
  3. Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi Postojeća hipokalemija, hiponatremija, hipovolemija te poremećaji mokrenja moraju se korigirati prije početka liječenja torasemidom.
  4. Marelica i hipertenzija

Diuver tablete se uobičajeno koriste u dugotrajnom liječenju sve do nestanka edema. Ako uzmete više Diuver tableta nego što ste trebali Previše tableta odjedanput može vam naškoditi.

U slučaju predoziranja odmah se javite svom liječniku kako bi mogao poduzeti odgovarajuće mjere. Ako ste zaboravili uzeti Diuver tablete Ako ste zaboravili uzeti dozu Diuver tableta uzmite je čim se sjetite.

Međutim ako je prošlo dosta vremena i blizu je vrijeme za slijedeću dozu, propuštenu dozu ne uzimajte, a slijedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako kako da se diuver hipertenzije nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Diuver tablete (10mg) – Uputa o lijeku

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Diuver tableta, obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Upozorenja i mjere opreza Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Diuver tablete: ako imate nisku razinu kalija ili natrija u krvi ako imate smetnjemokrenja ako imate šećernu bolest dijabetes ako imate poremećaj acido-bazne ravnoteže Djeca i adolescenti Diuver tablete ne smiju uzimati djeca mlađa od 12 godina.

Drugi lijekovi i Diuver tablete Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

hipertenzija gustom krvlju noći napada hipertenzije

Kod kombinacije s drugim lijekovima može doći do njihovog međudjelovanja interakcijastoga će možda trebati prilagoditi  dozu Diuver tableta prema potrebama. Diuver tablete mogu stupiti u interakcije sa slijedećim lijekovima: srčani glikozidi - za liječenje zatajenja srca glukokortikoidi — za kako da se diuver hipertenzije alergija, upala i kožnih bolesti antihipertenzivi — za liječenje visokog tlaka antibakterijski lijekovi — za liječenje bakterijskih infekcija litij — za liječenje nekih psihijatrijskih bolesti kurare i teofilin — mišićni relaksansi salicilati — za liječenje temperature i bolova antidijabetici — za liječenje šećerne bolesti dijabetesa nesteroidni protuupalni antireumatici - za liječenje boli, temperature i upale probenecid — za liječenje gihta kolestiramin — za liječenje povišenih masnoća.

Trudnoća i dojenje Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Diuver tablete se smiju upotrebljavati samo u slučajevima kad potencijalna dobit premašuje postojeći rizik.

Diuver tablete - CentarZdravlja

Diuver tablete se ne smiju uzimati tijekom trudnoće i dojenja. Upravljanje vozilima i strojevima Kao i kod drugih lijekova koji izazivaju promjene krvnog tlaka, i kod uzimanja Diuver tableta nemojte upravljati motornim vozilima i strojevima ako osjećate  omaglicu ili slične simptome. Ostala upozorenja Prilikom liječenja Diuver tabletama treba biti oprezan kod slijedećih patoloških stanja: Patološka promjena acido-bazne ravnoteže Istodobno liječenje litijem i nekim antibioticima aminoglikozidi, cefalosporini.

vrućine i krvni tlak hipertenzija lijekovi sa diuretik

Bubrežno zatajenje nastalo zbog toksičnog djelovanja drugih lijekova Patološke promjene krvnih stanica eritrociti, leukociti i trombociti Diuver tablete sadrže laktozu Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga. Ako primijetite bilo koju navedenu nuspojavu ili neku drugu nuspojavu koja nije ovdje navedena odmah se obratite svom liječniku.

tablete za hipertenziju u starijih osoba hipertenzija, mučnina, povraćanje

Česte mogu se javiti u do 1 na 10 bolesnika : glavobolja.