Hypertenzia 3 stupna. Prehrana po bolestima


hypertenzia 3 stupna

Hipertenzija bijele kute tema je rasprave. Prema nekim studijama, njezin dugoročni kardiovaskularni rizik je između hipertenzije i stvarne normotenzije, što ipak nije potvrđeno meta-analizama. Ove nejasnoće mogle bi biti posljedica liječenja koje vodi k snižavanju kardiovaskularnog rizika. Nekoliko čimbenika može povisiti izvanordinacijske vrijednosti arterijskog tlaka u odnosu na ordinacijske.

Učestalost maskirane hipertenzije veća je u pojedinaca s visokonormalnim ordinacijskim arterijskim tlakom.

hypertenzia 3 stupna

Medikamentna terapija može se razmotriti pri hipertenziji bijele kute u bolesnika s visokim kardiovaskularnim rizikom. Lijekovi za hipertenziju stupnja I s niskim do umjerenim rizikom? Dokazi u korist medikamentne terapije takvih bolesnika su oskudni jer se ni jedno istraživanje nije bavilo upravo tim stanjem.

hypertenzia 3 stupna

Prethodne smjernice savjetovale su niže ciljne vrijednosti arterijskog tlaka u visokorizičnoj populaciji. To znači da visokonormalne vrijednosti tlaka ne treba snižavati, čak ni u bolesnika s dijabetesom ili kroničnom bubrežnom bolešću.

U bolesnika starijih od 80 godina, ciljne vrijednosti sistoličkog tlaka su mmHg.

hypertenzia 3 stupna

Trenutne smjernice hypertenzia 3 stupna da su diuretici tiazidi, klortalidon i indapamidbeta-blokatori, antagonisti kalcija, ACE inhibitori i blokatori angiotenzinskih receptora primjereni za započinjanje i održavanje antihipertenzivnog liječenja, ali kod određenih stanja neki lijekovi pred drugima imaju prednost.

Potvrđene su i brojne nuspojave beta-blokatora, uključujući novonastali diabetes u predisponiranih pacijenata. Rezistentna hipertenzija: jesmo li za brzu renalnu denervaciju?

hypertenzia 3 stupna

Rezistentna hipertenzija prisutna je ako bolesnik nakon promjene načina života i farmakoterapije diureticima te dvama drugim antihipertenzivima i dalje ima visoke vrijednosti krvnog tlaka. Dok ne bude dostupno više dokaza o dugoročnoj učinkovitosti i sigurnosti, preporuča se da ovi zahvati ostanu u rukama iskusnih operatera.

hypertenzia 3 stupna